Taal Centraal

Welkom op de website van CBS Elout van Soeterwoude en peuteropvang De Kleine Elout. Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Maar welke peuteropvang of school is goed voor uw kind? Middels deze website willen wij u een indruk geven van ons onderwijs. 

Wij zijn een christelijke peuteropvang en basisschool in de Tarwewijk van Rotterdam-Zuid. Wij onderwijzen leerlingen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. Met maximaal 16 peuters in de groep en 135 leerlingen op onze school, zijn wij een kleine school. U voelt zich hierdoor snel vertrouwd.

Wilt u zelf de sfeer komen proeven en ervaren? U bent altijd van harte welkom voor een praatje en kijkje.

Tot ziens op de Elout


Taal Centraal

Taal is volgens ons de sleutel om je doel te bereiken. Taal heb je nodig om je te uiten, te communiceren, samen te werken, voor jezelf op te komen en nog zoveel meer. Het gaat niet alleen om de Nederlandse taal, maar ook om de lichaamstaal (sport, dans, theater) en de wereldtaal (Engels en muziek).

Wij geven vorm aan Taal Centraal door:
- Begrijpend luisteren en lezen vanaf groep 0;
- Engelse les vanaf groep 1;
- Een eigen schoolbibliotheek voor in de klas en voor thuis;
- Extra expertise met een leeskliniek en logopedie in onze school.