Nieuws
Welkom op de Elout, juf Floor

Welkom op de Elout, juf Floor

Vrijdag 15 oktober 2021

Juf Floor is tijdelijk intern begeleider van groep 5 t/m 8. Zij vervangt Juf Anette tijdens haar verlof en ondersteunt Juf Anne met haar taken als IB-er. Juf Floor is, samen met Juf Anne, verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid. Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u hier eerst met de groepsleerkracht over in gesprek. Wanneer nodig zal de intern begeleider aansluiten.

Terug