Nieuws

Nieuwsbrief 23-5-2023

Dinsdag 23 mei 2023

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

De laatste periode van het schooljaar is ingegaan. Nog een aantal weken voordat het zomervakantie is. Ook in deze laatste weken werken we nog hard aan het zijn van een fijne groep met elkaar en de leerdoelen in de lesstof.  

IEP-eindtoets 
De uitslag van de eindtoets van groep 8 is binnen. We zijn trots op de ontwikkeling die de leerlingen hebben doorgemaakt de afgelopen jaren en op wat ze bereikt hebben voor zichzelf en met elkaar. De meeste leerlingen hebben een score behaald zoals verwacht en kunnen doorstromen op het adviesniveau. Een aantal leerlingen hebben zich in de laatste periode nog extra kunnen ontwikkelen. Met die ouders is er een gesprek gepland om te zien of het advies bijgesteld moet worden. Hierbij kijken we altijd naar de gehele ontwikkeling van de leerling en overleggen we bij elkaar. We hebben het niet over een ‘hoger advies’, maar wel over hoge verwachtingen en een passend uitstroomniveau. 

Update: Te laat komen 
Vorig schooljaar kwamen de leerlingen tussen de voorjaars- en meivakantie 148 keer te laat. Dit schooljaar is dat 71 keer.  Dat is ongeveer de helft en echt een succes!  
We streven naar geen te-laat-komers meer, omdat het op tijd komen heel belangrijk is voor de schoolloopbaan. Mocht het op tijd komen problemen opleveren vanwege bepaalde omstandigheden, neemt u dan contact op met de school. Samen vinden we wel een oplossing. 

Kamp groep 8 
Groep 8 gaat op kamp komende donderdag en vrijdag. We gaan uit van mooie en leerzame dagen. Zo krijgen de leerlingen donderdag surfles en gaan ze naar 't Keringhuis om te zien hoe we Nederland beschermen tegen het water. Ook doen ze spellen en is er een kampvuur. Op kamp gaan is herinnering die je altijd bij zal blijven. Juf Femke, juf Kiran, juf Anne en Juf Anita gaan mee. Ook zullen er andere juffen langskomen om 's avonds mee te eten op het strand en is er een gezamenlijk spel.

Sportdag
Morgen is de sportdag waarbij we de Koningspelen 'inhalen'. Het belooft het een prachtige en sportieve dag te worden.  

Grote opruiming 
In de week na de meivakantie is er een grote opruiming geweest. Zo zijn de gangen van groep 5 en 6 netter, omdat alle kasten verhuisd zijn naar het technieklokaal, magazijnen zijn netjes en is de schoolbieb al grotendeels ingericht. Ook hebben we nu een keuken in de ouderkamer/ schoolbieb. De schoolbieb zal door de kinderen na de zomervakantie pas echt in gebruik genomen gaan worden, omdat we dan een leesapp hebben met een uitleensysteem in de school. Op een later moment onderzoeken we ook op welke manier we boeken kunnen uitlenen voor thuis.  

Studiedagen volgend schooljaar 
De studiedagen voor komend schooljaar zijn bijna allemaal bekend. Zodra dit overzicht compleet is, zal deze op de schoolapp gezet worden.  

Verlof
Meestal komen er extra aanvragen voor verlof voor de zomervakantie. Er staat bij dat de schoolleider van de school een belsuit mag nemen tot 10 dagen. Dit besluit moet altijd genomen worden op basis van de leerplichtwet en is geen eigen schoolbeslissing. Mocht u meer willen weten over het kunnen opnemen van verlof dan kunt u via deze link extra informatie vinden: https://www.rotterdam.nl/leerplicht 

Aanwezigheid juf Marie- José 
Afgelopen week en de komende periode is een onzekere periode voor mij persoonlijk, omdat mijn vader in het ziekenhuis ligt met een hersenontsteking. Mijn aandacht is naast de Elout en mijn gezin nu vooral nodig bij de familie en in het ziekenhuis. Dat betekent dat ik niet alle dagen aanwezig ben op school en moeilijker te bereiken ben. Het Eloutteam is een heel fijn en betrokken team, want zo goed als alles kan gewoon doorgaan voor de leerlingen. Zo zal ik zelf niet meegaan op kamp, maar gaat juf Anita mee. Mocht u mij willen bereiken dan kunt u het beste mailen naar mj.oudijn@soeterwoude.nl 

 

Hartelijke groeten, ook namens het Eloutteam 

Marie- José Oudijn 
Schoolleider Elout van Soeterwoudeschool en De Kleine Elout 


Terug