Nieuws

Nieuwsbrief start schooljaar

Maandag 14 augustus 2023

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Hopelijk heeft u een goede vakantie (gehad). Maandag 21 augustus starten de leerlingen weer op school. We zien ernaar uit u allen weer te kunnen zien.  
Deze week start team Elout al met het inrichten van de klaslokalen en het voorbereiden van de lessen. Ook is er een studiedag waarbij KiVa centraal staat en bespreken we alle resultaten van de leerlingen en maken een plan. De juffen en meesters treffen dus alle voorbereidingen voor een goede start met de leerlingen. 
In de eerste schoolweek zijn er geen activiteiten. De kinderen in groep 1 en 2 zijn om 14:30 uur uit en de groepen 3-8 om 15:00 uur. Mocht u een half uur moeten wachten, dan bent u van harte welkom voor koffie en thee in de schoolbieb/ ouderkamer bij juf Umus.  
Aan het einde van de eerste schoolweek ontvangt u de folder met informatie over de groep van uw kind. 
 

KiVa 
KiVa is een Finse methode en betekent letterlijk: een fijne groep. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en willen de groep (onder leiding van de leerkracht) samen verantwoordelijk maken voor het welbevinden van de leerlingen. Met andere woorden: samen met de leerlingen zorgen we ervoor dat iedereen zich fijn voelt in de klas. De leerkrachten krijgen les in hoe KiVa te gebruiken. Ook de collega's die met de kinderen meegaan naar de speeltuin en de gymleerkrachten krijgen hier les in. Zo is er ook aandacht voor een fijne groep tijdens de pauzes en tijdens de gymlessen.
Elke week krijgen de leerlingen les in KiVa. KiVa werkt preventief tegen pesten. De leerlingen leren tijdens de lessen van Kiva in de klas het verschil tussen plagen, pesten en een ruzie. Er is een plan wanneer een leerling zich gepest voelt. 
Wilt u meer weten over Kiva/ pesten? Op donderdag 28-9-2023 is er in de ouderkamer uitleg van 8:30 uur- 9:15 uur. We hopen dat het u lukt om aanwezig te zijn.  

Startgesprekken/ rapportgesprekken 
In de week van 4 september zullen er startgesprekken zijn. Vanaf 28-8 kunt u zich hier online voor inschrijven.  
Normaal gesproken is er in november een rapportgesprek in de groepen 3-8. Vanaf nu zullen er voortgangsgesprekken plaatsvinden waarin de resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen besproken zal worden, maar niet weergegeven in een rapport.  
We willen de leerlingen (passend bij de leeftijd) betrekken bij de eigen ontwikkeling door het gesprek. In groep 6 t/m 8 zullen de leerlingen een eigen ‘leerlingenbord’ maken om hun doelen weer te geven en medeverantwoordelijk te worden voor het zicht op de eigen ontwikkeling.
In maart en juli zullen er wel rapporten worden gemaakt en meegegeven.
 

Activiteiten 
In de tweede schoolweek starten de activiteiten weer. We gaan ervanuit dat alle leerlingen in de groepen 3-8 deelnemen aan de activiteiten. Alleen wanneer er afspraken zijn gemaakt met juf Annette en de leerkracht zijn er uitzonderingen. Mocht uw kind naar zwemles moeten of andere (sportieve) activiteiten hebben, dan vragen we u dit te mailen naar elout@soeterwoude.nl. Vemeld daarin de naam van uw kind en de dag waarop uw kind niet kan deelnemen.  
De activiteiten stonden niet goed leesbaar in de schoolapp. Per groep zullen deze alsnog in de app worden gezet op de eerste schooldag. 
Let op! Als uw kind een activiteit heeft bij House of Urban Arts (HOuA) dan haalt u uw kind op aan de Zwartewaalstraat 28 om 16:00 uur. Mocht u meerdere kinderen op meerdere locaties moeten ophalen na de activiteit? Dan haalt u eerst uw kind op bij HuOA. Juf Peggy wacht met uw andere kind op het schoolplein op u.  
Wilt u er a.u.b. voor zorgen er echt om 16:00 uur te zijn. Alvast bedankt. 

Lekker Fit 
We zijn altijd al een Lekker Fit school geweest. De afgelopen twee jaar is hier minder aandacht voor geweest door wisselingen van directie en geen Lekker Fitdocenten.  
Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen leren om goed voor zichzelf te zorgen. Daar hoort gezond eten en voldoende beweging ook bij. Een gezond lijf helpt je hersenen om beter na te denken. Je voelt je prettiger waardoor leren ook makkelijker gaat. Daarom stimuleren we o.a. het drinken van water in de klas en hebben de leerlingen drie keer per week gym en/ of buiten beweegles tijdens de middagpauze. 

Water drinken 
In de kleine pauze drinken alle leerlingen water. Tussendoor kunnen ze ook water drinken, afhankelijk van de gemaakte afspraken met de eigen leerkracht. In de middagpauze is sap of limonade wel toegestaan. Voorafgaand aan de activiteit wordt er water gedronken.  

Trakteren 
Als je jarig bent dan is het feest. Een traktatie hoort erbij. Ons beleid is om één traktatie om uit te delen. Deze mag natuurlijk gezond zijn, maar ook ongezond. Als het er maar één is, want: Eén is genoeg, en klein is oké bij Lekker Fit. Mocht u toch meerdere snoepjes e.d. meegeven, dan wordt er maar één uitgedeeld. De rest krijgt de jarige mee terug naar huis. Natuurlijk bent u niet verplicht uw kind te laten trakteren. We zetten uw kind toch wel in het zonnetje op zo'n speciale dag.  

Voedingscoach 
Indien u toestemming geeft, wordt uw kind vanaf groep 1 gemeten en gewogen bij de voedingscoach van Lekker Fit. We hebben een nieuwe samenwerking met Voedingscoach Btisam el Ghamarti.  
Het meten en wegen wordt gedaan in een aparte ruimte en de uitkomsten zullen alleen met u als ouder en kind gedeeld worden. Daarnaast is er een Fitteam: meester Wessel en juf Anne zijn samen met de voedingscoach het fitteam en bespreken wat er nodig of wenselijk is voor de leerlingen. Mocht uw kind iets extra's nodig hebben, dan wordt u daar als ouder altijd in meegenomen. Ook op dit punt willen we dat u en uw kind(eren) zich veilig en prettig voelen. Tijdens de startgesprekken ontvangt u het toestemmingsformulier ter ondertekening. Mocht dit vragen oproepen of heeft u twijfels? Dan kunt u deze altijd met Juf Anne of ondergetekende bespreken.  

We gaan uit van een fijn schooljaar met elkaar.  

Hartelijke groeten, 
 

Marie- José 
Schoolleider Elout van Soeterwoudeschool en De Kleine Elout. 


Terug