Nieuws

Gesprek in de ouderkamer en uitnodiging Milinxparkhuis

Dinsdag 26 september 2023

Vanochtend hebben we als school een goed gesprek gehad met ouders, de wijkraad, gemeente en wijkagenten. Zorgen zijn besproken met elkaar. Niet alle zorgen zijn weg, wel is er hulp aangeboden aan ouders hoe om te gaan met de stress van de gebeurtenis rondom de granaat en de ontploffingen afgelopen nacht. 
Ook is er besproken dat we de happystones juist wel gaan verspreiden in de wijk vrijdag om 14.00 uur. Iedereen was het eens dat het voor de kinderen en de wijk goed is om dit wel door te laten gaan. U bent als ouder van harte welkom vrijdag op het plein om mee te lopen om de stenen te verspreiden. 

Bent u er niet bij geweest vanochtend en wilt u wel uw zorgen uiten over de gebeurtenissen in de wijk?
Vanavond om 18.00 bent u welkom in het Millinxparkhuis.  De burgemeester, officier van Justitie en hoofd van de politie zijn aanwezig om de veiligheid in de Tarwewijk te bespreken. Juf Marie-José zal daar ook bij aanwezig zijn. Mocht u naar de voorlichting in groep 7/8 gaan, dan kunt u uw verhaal ook doen bij een andere ouder die wel kan gaan, of bij Juf Marie-José. Zij zullen uw verhaal dan meenemen. 

Terug