Nieuws

Paarse Vrijdag

Zondag 3 december 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Komende vrijdag is het Paarse Vrijdag. In de media is er jaarlijks veel aandacht voor deze dag en het thema inclusiviteit. 
Wij staan er als school volledig achter dat iedereen zichzelf mag zijn en iedereen erbij hoort bij ons op school. Wij geven daarom geen extra aandacht aan Paarse Vrijdag. Wij vinden het elke dag belangrijk om samen een fijne groep te zijn (KiVa)
De MR zal een advies vormen over hoe we als school vorm willen geven aan bijvoorbeeld de ‘Week van lentekriebels’. Ook het thema inclusie speelt daarbij een rol. Heeft u zelf ideeën of vindt u het belangrijk hierover mee te praten, dan kunt u dat aangeven via mr-eloutvansoeterwoude@pcbordam.nl

Terug