Nieuws
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Vrijdag 22 december 2023

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Wat hebben we een mooi kerstfeest gevierd met elkaar. Gisteravond het diner en vandaag de kerstviering in de kerk. De kinderen krijgen vandaag ook nog een boek mee naar huis om in de vakantie ook plezier te kunnen beleven aan lezen.
Fijn om te zien dat er zoveel ouders aanwezig waren vanochtend. We merken dat het meer ouders lukt om (wel eens) aan te sluiten in de ouderkamer en bij activiteiten.

Terugblik 2023
We zijn gestart met KiVa, een aanpak waarbij we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de groep. Kinderen krijgen elke week KiVa-les en ook de juffen en meesters leren bij over KiVa. 

We zijn gestart met een leercoordinator en een zorgcoordinator in plaats van twee intern begeleiders. Deze coordinatoren meer gericht op hun individuele vakgebied in plaats van op beiden en dat zorgt voor meer kwaliteit. 

Betere rekenresultaten in de midden- en bovenbouw door een nieuwe aanpak voor het automatiseren van sommen. Het snel kunnen uitrekenen van bewerkingen heeft veel voordelen. Zeker wanneer je als leerling zelf je resultaten bijhoudt en je ziet dat je vooruit gaat. 

Nieuwe woorden leren we vanuit een thema en vanuit een cluster, oftwel meerdere woorden bij elkaar over hetzelfde onderwerp. Zo onthoud je het beter. In de onderbouw krijgen de kinderen ze ook mee naar huis en zit er een kleine opdracht bij, zodat kinderen de woorden in verschillende situaties leren toepassen.

De leerkrachten in de onderbouw hebben geleerd het taaldenken van kleuters te stimuleren door gericht mee te spelen in de hoeken.   

We hebben met het leerkrachtenteam literatuur gelezen en op basis van het gesprek over de literatuur een nieuwe visie gevormd op ons onderwijs. U bent gewend dat 'taal centraal' terugkomt op de website en de schoolgids en natuurlijk in de praktijk. Deze visie hebben we verdiept naar: 'Rijke taal en kennis centraal.' Onze ambitie is om in de toekomst met de hele school uit dezelfde thema's te werken en zo nog meer samenhang te brengen in ons aanbod. Kennis werkt als klittenband: Hoe meer je weet, hoe meer je leert. Daarom zullen we meer en expliciet kennis gaan aanleren. Dat kan bij vakken als geschiedenis en aardrijkskunde, maar ook bij rekenen. 

We zijn Klassewerkplek geworden. Dat houdt in dat we een hoog werkgeluk op onze school ervaren. Dat willen we vasthouden en uitbreiden. Tot nu toe heeft het lerarentekort geen vat op onze groepen. Dit is geen garantie, maar als het een fijne werkplek is helpt het wel mee om collega's te behouden. 

We zijn gestart met het schoolzorgteam. In een eerder bericht zijn deze collega's aan u voorgesteld. Door met elkaar om kinderen heen te gaan staan die wat extra ondersteuning of zorg nodig hebben, is er sneller meer mogelijk. 

We maken veel gebruik van het jeugdeducatiefonds, waardoor de boodschappentassen, kerstpakketten, het kerstdiner in de kerk en het aankopen van boeken voor thuis mogelijk zijn gemaakt. 

Een moeder is gestart met gratis zumbalessen voor moeders op woensdagochtend in het speellokaal van onze school. Fantastisch om samen te bewegen en lol te maken.

Ik kan met trots terugkijken op het afgelopen jaar. Natuurlijk gaat niet altijd alles goed. Er zijn ook wel eens moeilijke gesprekken of situaties waarbij een kind zich niet fijn voelt of de ondersteuning (nog) niet aansluit of het leren niet lukt. We zijn ervan overtuigd dat in gesprek blijven altijd helpt.  

Vooruitblik 2024
In januari gaan we starten met huisbezoeken. Juf Gwen en juf Umus zullen contact opnemen met ouders van nieuwe leerlingen op school of bij de peuters om een keer langs te komen thuis. Het is prettig om als school en ouders van elkaar te leren. Door niet alleen op school gesprekken te voeren, maar ook thuis kan nog beter worden aangesloten op de ontwikkeling van het kind. 

We zullen de visie steeds meer uitwerken. Zo zal er gewerkt worden aan een doorgaande lijn in het maken van aantekeningen bij de instructie in de midden- en bovenbouw. 

Taal in spel in de onderbouw wordt verder uitgewerkt en verdiept. 

Juf Ayse is terug van haar bevallingsverlof en zal op donderdag en vrijdag bij de peuters aan de slag gaan. Juf Macy gaat namelijk begin februari met zwangerschapsverlof. Op maandag, dinsdag en woensdag zal juf Umus bij de peuters staan. Juf Macy heeft tot de zomervakantie verlof. 

Er staan vandaag op de schoolapp nieuwe activtiteiten klaar voor na de kerstvakantie. Let goed op waar u uw kind op welke dag moet ophalen straks.

We hebben mooie plannen voor de toekomst. Het is fijn en goed om terug te kijken, te reflecteren en doelen aan te scherpen. Daar gaan we zeker mee verder na de vakantie. Nu eerst uitrusten. 

Ik wens iedereen, namens Team Elout, hele mooie feestdagen en een liefdevol 2024. 

Hartelijke groeten,

Marie- José

 


Terug