Nieuws
CITO Leerlingprofiel

CITO Leerlingprofiel

Donderdag 29 februari 2024

Vandaag hebben de leerlingen in groep 3 t/m 8 hun rapport ontvangen. In het rapport vindt u ook het leerlingprofiel van de Citotoetsen. In het leerlingprofiel ziet u welke groei uw kind heeft gemaakt bij:

- Technisch lezen (AVI, DMT)

- Begrijpend lezen

- Rekenen

- Taal (spelling, leestekens)

Er is een leeswijzer aan het rapport toegevoegd die u helpt bij het aflezen van het leerlingprofiel. De leerkracht bespreekt de resultaten met u tijdens het rapportgesprek. 

 


Terug