Nieuws
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Vrijdag 1 maart 2024

In deze nieuwsbrief leest u meer over de lentekriebels, schoolbieb, schoolfruit, Lekker Fit en het inschrijven voor de rapportgesprekken. Ook leest u over onze nieuwe schoolhond Annabel.   

Lentekriebels 
Vanaf 11 maart is de week van de lentekriebels bij ons op school (een week later dan landelijk). De MR is om advies gevraagd hoe om te gaan met deze themaweek gezien de discussie in de media vorig schooljaar. De MR heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat we als school voldoen aan de SLO-doelen. Dit zijn doelen per vakgebied voor het basisonderwijs, dus ook op het gebied van relationele en seksuele ontwikkeling en diversiteit. Gezien de vele verschillende achtergronden van ouders en leerlingen willen we recht doen aan de onderwijsdoelen en recht doen aan de normen en waarden die vanuit huis worden meegegeven.  
Het thema van de week van de lentekriebels is dit jaar weerbaar online. Komende week zullen wij u inhoudelijk op de hoogte brengen wat dit precies inhoudt qua lessen. We hebben er, gezien het thema van dit jaar, voor gekozen dit schooljaar alleen in de groepen 6-8 deze lessen aan te bieden. Op basis van de vragenlijst zullen we in ons aanbod voor komend schooljaar uw mening als ouder meenemen in de informatieverstrekking en/ of aanbod. Wanneer hier meer over duidelijk is informeren wij u via de schoolapp. 

Herhaling traktatiebeleid Lekker Fit! 
Wat fijn dat u als ouders meewerkt aan éen traktatie per leerling. Dit is de afgelopen periode goed verlopen. Hierbij een reminder voor de ouders van jarige kinderen de komende tijd: Eén traktatie per leerling, deze mag gezond of ongezond zijn. Wordt er meer meegegeven dan wordt het helaas mee terug gegeven. Tot nu toe hebben we blije kinderen, laten we dat vooral zo houden. Alvast bedankt. 

Schoolbieb 
Onze schoolbieb heeft nieuwe kasten en andere stoelen gekregen. Het ziet er prachtig uit! 
De schoolbieb is tevens de ouderkamer. Komt u gerust de bieb eens bewonderen. Elke donderdagochtend is er koffieochtend voor alle ouders, van harte welkom. 

Update leerkrachten 
Juf Addy is hersteld en zal haar lesgevende taken weer volledig oppakken in groep 1. Zoals eerder gecommuniceerd blijft juf Kaya in groep 2.
Juf Macy is met zwangerschapsverlof, juf Umus en juf Ayse vallen voor haar in tot de zomervakantie.

Rapportgesprekken 
Voor de vakantie zijn de oudergesprekken met de ouders van de kleuters gevoerd met betrekking tot hun ontwikkeling binnen KIJK.
Komende week zijn alle ouders uitgenodigd om over de ontwikkeling en het rapport te praten van de kinderen van groep 3 t/ 7. De ouders van de kinderen in groep 8 ontvangen later een uitnodiging voor het definitieve adviesgesprek. We vinden het belangrijk om de leerlingen hier zelf ook bij te betrekken. Het is goed om als ouders en school samen op te trekken en samen te werken aan de ontwikkeling van onze kinderen/ leerlingen. We gaan ervan uit dat alle ouders een afspraak hebben kunnen maken. Is het u nog niet gelukt? Zoek dan contact met de leerkracht om alsnog een afspraak in te plannen.
 

Schoolhond Annabella 
De komende periode zal de hond van juf Anita een aantal dagen per week op school zijn. We hebben gemerkt dat de aanwezigheid van een hond kinderen kan helpen en het welbevinden verbeterd kan worden. De komende periode gaan we goed kijken naar de voor- en nadelen om een beslissing te kunnen nemen of de schoolhond structureel wordt. Als school selecteren wij leerlingen die baat zouden kunnen hebben bij de schoolhond. Wanneer Annabella gewend is, zullen alle leerlingen de schoolhond in ieder geval een keer gaan zien. Annabella zit achter een hekje in het kantoor van juf Anita en loopt dus niet los in de school. We zullen nooit kinderen dwingen de hond te aaien of iets dergelijks. Indien uw kind allergisch is voor honden, vragen wij u dit aan te geven bij juf Anita. Hier wordt rekening mee gehouden. In de bijlage ziet u een foto Annabella.    


Terug